Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων

Τα φαρμακεία παραμένουν σταθερά στην εξυπηρέτηση και προσφορά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους πολίτες.

Μετά από γνωμοδότηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Φλώρινας , εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν (Covid-19) με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζεται νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας τροποποιείται  το ωράριο λειτουργίας φαρμακείων σε συνεχές από 08.30 έως 16.30, για όλα τα φαρμακεία των Δημοτικών κοινοτήτων Φλώρινας Δήμου Φλώρινας και Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου. Τα φαρμακεία των τοπικών κοινοτήτων του νομού συνεχίζουν να λειτουργούν με το ισχύον ωράριο λειτουργίας λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους και τις τοπικές συνθήκες.

Τα Σάββατα στη πόλη της Φλώρινας θα λειτουργούν τέσσερα (4) φαρμακεία από τις 8:30 έως τις 14:30 και στη συνέχεια θα παραμένει ανοικτό μόνο το εφημερεύον-διανυκτερεύον φαρμακείο.

Τα εφημερεύοντα και  διανυκτερεύοντα παραμένουν ως έχουν.

Τα Σάββατα στη πόλη του Αμυνταίου παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο πρόγραμμα

( ένα  (1) φαρμακείο).

Σε περίπτωση ανάγκης θα προστεθούν εφημερεύοντα φαρμακεία από τον κατάλογο του Συλλόγου.

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ