Ανάρτηση προνομιακών ακινήτων αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου ανακοινώνεται ότι στις  17-02-2020 θα αναρτηθεί διάγραμμα των ακινήτων του αναδασμού που έχουν τις προϋποθέσεις προνομιακής παραχώρησης (παραμένουν στην θέση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.674/77).

Το διάγραμμα και οι αντίστοιχοι Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στο Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοχωρίου και θα παραμείνουν εκεί για πέντε (5) ημέρες προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες από συνεργείο του Αναδόχου Μελετητή και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

 ΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ