Αναβολή διενέργειας ψυχοτεχνικής δοκιμασίας της προκήρυξης 6Κ/2018

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και σε συνέχεια του από 29/01/2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π. για συμμετοχή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία 5 καλούμενων ομάδων υποψηφίων, σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στον εξοπλισμό του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), αναβάλλεται η διεξαγωγή της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας για τους υποψηφίους της 3ης ομάδας (βλ. συνημμένο πίνακα), των οποίων ως ημερομηνία εξέτασης είχε οριστεί η Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα ενημερωθούν  για την ημερομηνία υποβολής τους στην ψυχοτεχνική δοκιμασία (η οποία εκτιμάται ότι θα είναι εντός του Μαρτίου 2020) με νεότερη ανακοίνωση, η οποία, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας.

Συνημμένο: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/02/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ