Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φλώρινας

Τις τελευταίες μέρες διαχέεται η εσφαλμένη πληροφορία, ότι πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα τα ροζ διπλώματα που έχουν χορηγηθεί πριν από τις 19.01.2013.

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας γνωστοποιεί ότι με την Υπουργική απόφαση Α3/οικ.50984/7947/ΦΕΚ Β 3056/02.12.2013 άρθρο 5, το παλιό ροζ δίπλωμα οδήγησης έχει ισχύ μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033.