Ανακοίνωση βλάβης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτης επισκευής βλάβης στο Δ.Υ. της πόλης, η διακοπή υδροδότησης στην οδό Αφροδίτης θα διαρκέσει έως τις 16.00 μ.μ.  

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ