Ανακοίνωση εγγραφών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας

Συνεχίζεται η διαδικασία εγγραφών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 11/9 έως και τις 15/9 υπάρχει δυνατότητα για ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ εγγραφές. Όσοι μαθητές επιθυμούν να φοιτήσουν στο Σχολείο μας το έτος 2023-2024, πρέπει στο διάστημα αυτό να υποβάλουν διαδικτυακά “Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής” στην ιστοσελίδα:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

(Για να μπορέσει να γίνει η εγγραφή, απαιτείται προσωπική ταυτοποίηση μέσω των κωδικών taxis-net) 

Στη συνέχεια, και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας τα εξής έγγραφα:

 • Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής
  (τυπωμένο ή σε pdf – όπως εκδίδεται αυτόματα από την ιστοσελίδα e-eggrafes)
 • Αντίγραφο υπάρχοντος απολυτηρίου ή πτυχίου
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γέννησης (από ΚΕΠ ή από το gov.gr)
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία

Σημειώνεται ότι οι εκπρόθεσμες εγγραφές αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη βοήθεια, μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο μας στο τηλέφωνο 23850-44733, ή να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας.

 Για την σχολική χρονιά 2023-2024 θα λειτουργήσουν οι εξής τομείς:

 • Μηχανολόγων
  • Μηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Θερμοϋδραυλικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Οχημάτων
  • Εγκαταστάσεων ψύξης-αερισμού-κλιματισμού
 • Ηλεκτρολόγων
  • Ηλεκτρονικών – υπολογιστικών συστημάτων – δικτύων – τηλεπικοινωνιών
  • Ηλεκτρολογικών συστημάτων – εγκαταστάσεων – δικτύων
 • Πληροφορικής
  • Εφαρμογών πληροφορικής
  • Τεχνικών ΗΥ & δικτύων
 • Δομικών
  • Δομικών έργων – γεωπληροφορικής

Περισσότερες πληροφορίες για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας: http://epal-esp-florin.flo.sch.gr/site/