Ανακοίνωση εκτέλεσης βολής

Σας γνωρίζουμε ότι την 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2020, από 08:30 έως 13:00 θα διεξαχθεί βολή όπλων ευθυτενούς τροχιάς στο Πεδίο Βολής Φλώρινας.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περιλαμβάνεται μεταξύ των υψωμάτων: 1046, ύψωμα φτερούγες Νίκης, ύψωμα 857 και περιοχών: Χώρος ρίψεων απορριμμάτων Δήμου Φλώρινας – Μονή Αγίου Μάρκου.

Κατά την παραπάνω ημέρα και ώρες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κυκλοφορούν στην περιοχή αυτή άνθρωποι, κοπάδια και μηχανήματα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σε περίπτωση που στην περιοχή αυτή εντοπισθεί μη διερραγέν βλήμα οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους ή ύποπτος μηχανισμός ή αντικείμενο, να μην το αγγίξετε αλλά να ειδοποιήσετε αμέσως την πλησιέστερη Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή.

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας