Ανακοίνωση θέσης εργασίας – Συνεργάτης τμήματος πολιτικής

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που εδρεύει στην Πρέσπα και δραστηριοποιείται κυρίως στην διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή των Πρεσπών, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, στοχεύοντας στη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη τη λεκάνη προς όφελος όλων.  Μέσα σε αυτό το διάστημα, σε συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία με τοπικούς και υπηρεσιακούς φορείς πετύχαμε την ίδρυση και λειτουργία του διασυνοριακού πάρκου, την ενίσχυση της προστασίας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, την προστασία και αύξηση του πληθυσμού ενός απειλούμενου είδους, του Αργυροπελεκάνου,  τη συνεχή επιστημονική διαχείριση των οικοτόπων και των ειδών της περιοχής και ιδιαίτερα  του υγροτόπου,  την προώθηση και υποστήριξη λειτουργικών πολυσυμμετοχικών  και πολυεπίπεδων σχημάτων διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, την εκπαίδευση, ενημέρωση και υποστήριξη νέων επιστημόνων.

Την τρέχουσα περίοδο συνεχίζουμε αναπτύσσοντας νέα έργα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής όπως: την υποστήριξη της  λειτουργίας των θεσμών συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών που μοιράζονται τις λίμνες, την αντιμετώπιση των προκλήσεων και προσαρμογή στην κλιματική κρίση, τη συνεχή επιστημονική διερεύνηση των νερών, της γεωλογίας, της πολύτιμής βιοποικιλότητας ειδών και οικοτόπων,  των κοινωνικών αλλαγών και πώς αυτές αποτυπώνονται στο χώρο και στο χρόνο, την ανάπτυξη και διαβούλευση προτάσεων διαχείρισης  για είδη και οικοτόπους, τη διερεύνηση ιδεών και προτάσεων που υποβοηθούν τις ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες και θωρακίζουν το τοπίο.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΠΠ αναζητά συνεργάτη/συνεργάτιδα για το Τμήμα Πολιτικής της Οργάνωσης. 

Βασικά Καθήκοντα

 • Συνεργασία με τον Συντονιστή του Τμήματος Πολιτικής της οργάνωσης
 • Διερεύνηση ζητημάτων πολιτικής
 • Συμμετοχή στην διαμόρφωση και προώθηση θέσεων της οργάνωσης
 • Συμμετοχή σε δράσεις άσκησης πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τις θέσεις της οργάνωσης, και εκπροσώπηση της οργάνωσης σε συναντήσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Υλοποίηση δράσεων πολιτικής στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων της ΕΠΠ
 • Συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Προφίλ Υποψηφίου

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο AEI ή και μεταπτυχιακό σε συναφές με τη θέση αντικείμενο (Πολιτικές Επιστήμες, Νομική, Περιβαλλοντικές Επιστήμες)
 • Γνώση/ κατάρτιση στην ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, ειδικά σε θέματα βιοποικιλότητας
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, στον προφορικό και γραπτό λόγο, και δυνατότητα επιμέλειας κειμένων και στις δύο αυτές γλώσσες
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS OFFICE
 • Επικοινωνιακές ικανότητες: ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, ικανότητα σύνταξης υπομνημάτων, άρθρων, εκθέσεων και παρουσιάσεων για την ΕΠΠ και τις θέσεις της
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Αποδοτική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών
 • Ικανότητα στην ομαδική εργασία
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας
 • Εκπληρωμένες/ρυθμισμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Ελάχιστη σχετική προϋπηρεσία σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση/ κατάρτιση σε θέματα χωροταξίας, ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής
 • Εμπειρία στην υλοποίηση έργων
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους
 • Εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς φορείς και οργανισμούς

Η εργασία είναι πλήρους απασχόλησης και τόπος εργασίας τα γραφεία μας στον Λαιμό Πρεσπών. Αν απαιτείται, θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας με παρουσία στο γραφείο 10-15 ημέρες το μήνα.

Αν  σε ενδιαφέρει να συνεισφέρεις στην προστασία ενός από τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης, στείλε το βιογραφικό σου. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η 29η Μαρτίου 2024. Επισημαίνεται ότι από τους/τις υποψηφίους/ες θα ειδοποιηθούν οι επικρατέστεροι/ες εντός δυο (2) εβδομάδων από την  λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στην τελική φάση αξιολόγησης θα ζητηθούν αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και δύο (2) επαφές για συστάσεις. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Μαζί με το βιογραφικό παρακαλούμε να σταλεί και συνοδευτική επιστολή, με την οποία να εξηγείς τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεσαι να συνεργαστείς με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και γιατί είσαι κατάλληλη/ος για τη θέση, στο [email protected] για να συζητήσουμε πώς θα γίνεις κομμάτι μίας μοναδικής προσπάθειας!