Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΦ για διακοπή υδροδότησης σε συγκεκριμένες οδούς

Λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης θα διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Νικολάου Χάσου και Ταγμ. Ναούμ και στις οδούς πέριξ της δημοτικής αγοράς.

Η ώρα επαναυδροδότησης της περιοχής δεν είναι προβλέψιμη. Η ΔΕΥΑΦ θα ενεργήσει για την επαναυδροδότηση το συντομότερο δυνατόν με αποκατάσταση της βλάβης.

 

Εκ της ΔΕΥΑΦ