Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. σχετικά με τις εργασίες της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ανακοινώνει ότι  δεν εκτελούνται εργασίες στη Τηλεθέρμανση Φλώρινας που απαιτούν επίσκεψη εργαζομένων στα ακίνητα της πόλης.

Όταν αυτό απατηθεί οι αρμόδιοι εργαζόμενοι της Αναδόχου Κοινοπραξίας θα  φέρουν σήμανση με τα αντίστοιχα διακριτικά στοιχεία.

Οι ένοικοι των ακινήτων να είναι προσεκτικοί σε αιτήματα επίσκεψης εντός των κτιρίων επικαλούμενοι εργασίες Τηλεθέρμανσης.   

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.