Ανακοίνωση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου σπουδών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Δ/νση  Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας , ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου, για όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, θα γίνουν  στις 9 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ στο Πειραματικό  Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ και του Υπουργείου Παιδείας περί COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, που θα υποβάλλουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας ή στο Πειραματικό  Δημοτικό Σχολείο  Φλώρινας, να ζητήσουν να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή, χωρίς να προσκομίσουν δικαιολογητικά φοίτησης  ή κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως  08 -09 – 2020.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Τσούλη Θωμά στο τηλέφωνο 23850-54586.

 

  Ο Διευθυντής Π.Ε. Φλώρινας

 

 

Λυγούρας Γεώργιος