Ανακοίνωση της επιτροπής αναδασμού αγροκτήματος Περάσματος

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Περάσματος καλούνται οι κτηματίες της υπό αναδασμού περιοχής αγρ/τος Περάσματος, να λάβουν γνώση των διαγραμμάτων και πινάκων σχετικά με :

  1. Ανάρτηση διαγράμματος και πίνακα ιδιοκτητών Β’ Ανάρτησης Κτημ. Καθεστώτος.
  2. Ανάρτηση Διαγράμματος Περιοχών.
  3. Ανάρτηση διαγράμματος Κατηγοριών.
  4. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Προνομιακή μεταχείριση τεμαχίων.

Ενημερώνουμε τους κτηματίες, ότι προς εξυπηρέτηση των διαδικασιών που συνοδεύουν την Β’ ανάρτηση του κτηματικού καθεστώτος, εκπρόσωπος του αναδόχου θα βρίσκεται στα γραφεία της κοινότητας τις εξής ημέρες και ώρες:

ΠΕΡΑΣΜΑ: Δευτέρα 30/05, 06/06 και 13/06, Τρίτη 31/05, 07/06 και 14/06 Πέμπτη 26/05, 02/06 και 09/06  (09.15 με 13.30).

για παροχή πληροφοριών και κατάθεση τυχόν αντιρρήσεων επί των αναρτημένων διαγραμμάτων και πινάκων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των αναδιανεμομένων γαιών, τη θέση, τα όρια, το εμβαδόν των αγροτεμαχίων και οποιαδήποτε εγγραφή αναφερόμενη στην έγγειο ιδιοκτησία τους.

Επίσης, καλούνται οι κτηματίες που δεν έχουν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους τόσο από το Πέρασμα όσο και από τις  όμορες κοινότητες που έχουν αγροτέμαχια εντός του αγροκτήματος Περάσματος  να το πράξουν το συντομότερο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δικαιολογητικά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΝΑΡΑ