Ανακοίνωση του Δημάρχου Αμυνταίου για τις οφειλές ύδρευσης

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους πολίτες ότι οι οφειλές καθώς και οι δόσεις των ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία λήξεως πληρωμής την 31/3/2020 , αναστέλλονται για 4 μήνες  χωρίς τον υπολογισμό των προσαυξήσεων.

Γραφείο Τύπου                                                                                                              Δημάρχου Αμυνταίου