Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος voucher ανέργων 30-49 ετών

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  • Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες :   – Μεταποίησης /Βιομηχανίας , Κατασκευής

– Υγείας-Πρόνοιας

– Τουρισμού-Επισιτισμού

  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο κατάρτισης
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης –on the job trainingσε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα,

  • 1.000 ευρώ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 200 ωρών (200 ώρες * 5,00 ευρώ/ώρα)
  • 1.520 ευρώ επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 380 ωρών (380 ώρες * 4,00 ευρώ/ώρα)

 

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας, (https://voucher.gov.gr/). Ενημέρωση και από το Ι.Μ.Ο.Α. με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ.

Αιτιολογημένες ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από σήμερα και για πέντε εργάσιμες ημέρες.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Μ.ΟΑ. θα υλοποιήσει το πρόγραμμα ως αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης στην περιοχή. Η μακρόχρονη εμπειρία και η ουσιαστική και συνεχής στήριξη των κατοίκων της περιοχής, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

 

Πληροφορίες -Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κ.Ε.Κ  Ι.Μ.Ο.Α :

      Φλώρινα: Λεωφ.Καραμανλή 51, Τηλ. 2385045696

Αμύνταιο : Μοναστηρίου 15, Τηλ. 2386024340

Ε-mail: [email protected], [email protected]

 

Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook  ΙΜΟΑ-ΚΕΚ