Ανοικτό για διευκόλυνση των υποψηφίων των Δημοτικών εκλογών το ΚΕΠ της πόλης του Δήμου Φλώρινας

Στο πλαίσιο των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και της ανάγκης εξυπηρέτησης των υποψηφίων, ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει ότι, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, ανοιχτό θα παραμείνει το ΚΕΠ μέχρι τη 12η βραδινή, για τους υποψηφίους, προκειμένου να διευκολυνθούν.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 12 (ΑΔΑ: 65ΦΔ465ΧΘ7-5ΟΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών και συγκεκριμένα κεφάλαιο: 7. Υποχρεώσεις υπηρεσιών – σελ. 76-77, με ευθύνη των Δημάρχων το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και μέχρι τη 12η βραδινή, τα ΚΕΠ θα παραμείνουν ανοικτά για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών προς όλους τους υποψηφίους.

Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠ της πόλης θα παραμείνει ανοιχτό το Σάββατο 4/5/2019 μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου (8.00-14.00) και την Κυριακή 5/5/2019 μέχρι τη 12η βραδινή, θα παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες που αφορούν την εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ της πόλης είναι:

ΚΕΠ 0320 ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 (Διοικητήριο – πρώην Νομαρχία), 2385044636