Απάντηση στην επερώτηση του Βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. ερώτησης 4843-14/1/2019 επερώτηση, την οποία κατέθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο Βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας, κ. Γιάννης Αντωνιάδης, με θέμα «Έκτακτη ενίσχυση των κατοίκων του Ν. Φλώρινας για θέρμανση λόγω παρατεταμένων ακραίων χαμηλών θερμοκρασιών και χιονοπτώσεων», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι ο Βουλευτής της Π.Ε. Φλώρινας, κ. Γ. Αντωνιάδης, δεν είναι καθόλου ενημερωμένος σχετικά με το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, παρότι είναι υποχρέωσή του να γνωρίζει. Δυστυχώς, δεν απευθύνθηκε ούτε στον Πρόεδρο, κ. Α. Ζαέκη, ούτε στη Διευθύντρια της ΔΕΥΑΦ, κ. Ε. Αβραμοπούλου, ώστε να ενημερωθεί σωστά και να μην εκθέτει ανεπανόρθωτα κανέναν αρμόδιο φορέα, αλλά ούτε και τον εαυτό του.

Παρακαλούμε θερμά, να μας υποδείξει ο κ. Αντωνιάδης σε ποιον λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας υπάρχουν τα 50.000.000,00€ (!!!), που αναφέρει στην επερώτησή του για το έργο της τηλεθέρμανσης της Φλώρινας. Του υπενθυμίζουμε ότι φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΥΑΦ και όχι ο Δήμος Φλώρινας, και συνεπώς όλες οι εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις βρίσκονται σε λογαριασμό της ΔΕΥΑΦ, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο.

Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το μόνο ποσό, το οποίο έχει εξασφαλιστεί με ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, είναι το ποσό των 29.000.000,00€, το οποίο έχει δεσμευτεί από το Υπουργείο Υποδομών και το οποίο προέρχεται από χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνουμε, με ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την εξασφάλιση των 29.000.000,00€ ξεκίνησε και το πρώτο έργο κατασκευής της τηλεθέρμανσης της Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 54.000.000,00€.