Απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου)

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο περιοχών εδαφικής αρμοδιότητας της Δ.Α. Φλώρινας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 9,52 και 109 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
  2. Την υπ’ αριθ. 2501/14/218-κα’ από 03-01-2019 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.
  3. Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το 20ο χλμ. μέχρι το 30ο χλμ. Επαρχιακής οδού Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), λόγω συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας χιονιού σε τμήματα του οδοστρώματος, από την ανάρτηση της παρούσας και μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινομένων και την έκδοση νεότερης Απόφασής μας. Από την παρούσα εξαιρούνται τα οχήματα της 3ης Μ.Σ.Ε.Π. και τα λοιπά οχήματα έκτακτης βοήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η παρούσα θα εφαρμοστεί με μέριμνα των Τ.Τ. Φλώρινας, το οποίο θα λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητας του με προσωπική ευθύνη του Διοικητή ή του Αναπληρωτή αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3ο Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν.2696/99 όπως τροπ. με Ν.3542/07 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.».-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής