Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. 3ου Δημοτικού Σχολείου