Αποτελέσματα επιλογής Α φάσης υποψηφίων και Εγγραφές επιτυχόντων σπουδαστών Α΄ Φάσης στο ΔΙΕΚ Φλώρινας για το έτος 2021-2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής Α φάσης υποψηφίων στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα

https://diek.it.minedu.gov.gr

χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση.

Για Οδηγίες Εγγραφής και τις Βάσεις Εισαγωγής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων σπουδαστών Α΄ Φάσης στο ΔΙΕΚ Φλώρινας θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 14:00 με 18:30 από την Πέμπτη 16-09-2021 έως και την Τετάρτη 22-09-2021

Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
    2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛκ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
    3. Τα αποδεικτικάόλωντων υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
    4. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου), καθώς διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής.

Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.