Αποχή Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας την Τετάρτη 9-11-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας κατά την τακτική του συνεδρίαση της  26ης Οκτωβρίου 2022 αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων  τους, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας με αιτήματα :

  • Την λήψη μέτρων καταπολέμησης της ακρίβειας και προστασίας των πολιτών
  • Την δραστική μείωση των λογαριασμών ενέργειας
  • Την κατάργηση ή μείωση στα κατώτατα όρια των ΕΦΚ και ΦΠΑ στα μέσα και υλικά που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση
  • Την αποτροπή διακοπών, παροχής ηλεκτρικής ενέργειες , κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των λογαριασμών
  • Την εξασφάλιση επαρκών κονδυλίων για τη θέρμανση και λειτουργία Σχολείων και Μονάδων Υγείας
  • Την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε όλους τους κατοίκους της περιοχής
  • Την κατάργηση των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματικών
  • Την θέσπιση αφορολογήτου μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ
  • Την αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ
  • Την αποτροπή κατάργησης δικαστικών σχηματισμών

Για το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           Βασίλειος Στ. Καραντζίδης                                                 Ιωάννης Γ. Ιωαννίδης