Αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας από τα καθήκοντά τους

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, σήμερα, 6-12-2022, αποφάσισε ομόφωνα, λαμβάνοντας υπόψη και την από 5-12-2022 εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής,  την κήρυξη αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας  από τα καθήκοντά τους, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα, με αίτημα  τη ματαίωση της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών/ αυτοαπασχολούμενων  και τον συνολικό εξορθολογισμό τους, την εξασφάλιση δίκαιου, καθολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και παροχών υγείας και ως αντίδραση στην κυβερνητική αδιαφορία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

Ο  Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Στ. Καραντζίδης                                   Ιωάννης Γ. Ιωαννίδης