Αρχίζουν οι αιτήσεις για προσλήψεις στα Δημόσια ΙΕΚ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αρχίζει τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Δημόσια ΙΕΚ, στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο αρχίζει από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 και ολοκληρώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

Η αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ