Ασφαλιστικές Εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματιών σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4670/2020

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, επισυνάπτουμε κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο «Ασφαλιστικές Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4670/2020” στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τα ποσά και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών –επιστημόνων»
Το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://bit.ly/2Bk8LBJ

Υπενθυμίζουμε ότι για τυχόν ερωτήματά σας προς το Δίκτυο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ https://bit.ly/2u4MAYe

ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” https://empedu.gov.gr/

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

Ινστιτούτο Εργασίας Φλώρινας