γενική συνέλευση ΕΛΜΕ Φλώρινας

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
Ν. Φλώρινας

Tο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Φλώρινας, καλεί τους συναδέλφους σε γενική συνέλευση , τη
Δευτέρα 02/10/2017 στις 19:30 στο 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας , με θέμα την εισήγηση
του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. που αφορά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, την κατάσταση
στην εκπαίδευση , το πλαίσιο των αιτημάτων του κλάδου και το πρόγραμμα δράσης
για το αμέσως προσεχές διάστημα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον
ίδιο χώρο , την ίδια ώρα την Τετάρτη 04/10/2017.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας
Πολατίδης Ηρακλής                            Αλεξίου Νίκος