Γενική συνέλευση του συλλόγου τριτέκνων Φλώρινας

Γενική συνέλευση του συλλόγου τριτέκνων Φλώρινας

Καλούνται  τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Φλώρινας σε Γενική Συνέλευση την    21 Απριλίου  2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, λόγω αδύνατης εξασφάλισης απαρτίας στις 14 Απριλίου 2019,  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση μελών για το τριτεκνικό.
  2. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2018.
  3. Προϋπολογισμός έτους 2019.
  4. Διάφορα-Τοποθέτηση μελών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ             ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ