Διακήρυξη δημοπρασίας του Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Αναγκαστικός  Δασικός Συνεταιρισμός Φλαμπούρου διακηρύσσει την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 έως 1:00 μμ στο γραφείο του συν/μού στο Φλάμπουρο κλειστή μειοδοτική δημοπρασία κοπής καυσόξυλων ατομικών αναγκών και μεταφοράς τους στο χώρο συγκέντρωσης συμφώνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.

Η ξυλεία που θα κοπεί φέτος θα προέλθει από τις συστάδες 3 β, 5 β, 4 γ, η 11 β. Η υλοτομία από τις συστάδες 3 β και 5 β είναι αποψιλωτική. Η υλοτομία από τις συστάδες 4 γ και 11 β είναι με αναγωγή. Η υλοτομία θα αρχίσει από την συστάδα 3 β και θα συνεχιστεί με την σειρά που αναγράφεται παραπάνω μέχρι να καλυφθούν οι ανάγκες του χωριού. Υπολογίζεται ότι η φετινή ανάγκη θα φτάσει περίπου στα 3000 χ.κ.μ.

Η αρχική τιμή ορίζεται σε 8,50  ΕΥΡΩ ανά χ.κ.μ. για κοπή και 8,50 ΕΥΡΩ ανά χ.κ.μ. για μεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης, συν ΙΚΑ και ΦΠΑ. Tο ΙΚΑ και ΦΠΑ θα πρέπει να τα διαχειριστεί ο μειοδότης που θα κερδίσει την δημοπρασία με έξοδα του Συνεταιρισμού.

Κατά προτίμηση η μεταφορά των καυσόξυλων να γίνει με μουλάρια  για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους.

Πληροφορίες και φωτοτυπία του ιδιωτικού συμφωνητικού στα τηλέφωνα:

6986069635 (Κυρίτσης Νικόλαος) η 6976695693 (Λήττος Νικόλαος).

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  • Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν μόνο συνεταιρισμοί υλοτόμων.
  • Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία υποχρεούνται να καταβάλουν ως εγγύηση το ποσό των 100 ευρώ πριν την αρχή της δημοπρασίας, τα οποία θα επιστραφούν αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας.
  • Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία πρέπει να καταβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 1.000 ευρώ και φορολογική ενημερότητα μέσα σε 3 μέρες από το τέλος της δημοπρασίας.
  • Απαγορεύεται να συμμετέχουν στην δημοπρασία άτομα που στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει προβλήματα στον συνεταιρισμό η του οφείλουν χρήματα.
  • Η υλοτομία θα είναι αποψιλωτική και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 60 μέρες μετά την εγκατάσταση από το Δασαρχείο. Παράταση 15 ημερών μπορεί να δοθεί αν συντρέξουν σοβαροί λόγοι και μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ.
  • Εάν κατά την διάρκεια της υλοτομίας για οποιωνδήποτε λόγο παραιτηθεί ο μειοδότης η δεν περατώσει το έργο μέσα στην συμφωνημένη διάρκεια, θα κηρυχτεί έκπτωτος και θα χάσει την εγγύηση του.
  • Το μάκρος των ξύλων θα είναι περίπου 1,15 έως 1,35 μέτρα και ύψος της συνεχόμενης ντάνας θα είναι 1,10 έως 1,50 μέτρα.
  • Τα συνεργία ευθύνονται για τυχόν ζημίες στα αγροκτήματα που βρίσκονται εντός της συστάδας και είναι υποχρεωμένοι να μην αφήνουν κατακείμενα μέσα στην   συστάδα.

Φλάμπουρο 12 Απριλίου 2023

Πρόεδρος

Νίκος Κυρίτσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ