Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήματα των Τ.Κ. Αρμενοχωρίου και Άνω Κλεινών