Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου