Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Ροδώνα