Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τ.Κ. Δροσοπηγής