Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κλεινών