Διακοπή ηλεκτροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς