Διακοπή ηλεκτροδότησης στην τοπική Κοινότητα Ροδώνα του Δήμου Αμυνταίου