Διακοπή ηλεκτροδότησης στις Τ.Κ. Μαρίνας, Μεσοχωρίου και Μεσοκάμπου