Διακοπή ηλεκτροδότησης στις Τ.Κ. Τριγώνου και Πισοδερίου του Δήμου Πρεσπών