Διανομή Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης στις Πρέσπες

Ο Δήμος Πρεσπών, ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους ότι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν κάδο οικιακής κομποστοποίησης, και μικρό κάδο συλλογής οργανικών δηλώνοντας συμμετοχή, έως τις 31/09/2020.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LESS WASTE II, σκοπός του οποίου είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και η προώθηση της κομποστοποίησης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας.  Συμμετέχουν οι Δήμοι Πρεσπών, Φλώρινας, Αμυνταίου και Ρέσεν καθώς και η ΔΙΑΔΥΜΑ που είναι επικεφαλής εταίρος.

Το έργο προωθεί την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων καθώς και την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή ως προτεραιότητα

Οι αιτήσεις γίνονται στο Δήμο Πρεσπών (Ελ. Ταντσούκη)

Τηλ Επικοινωνίας : 2385351319

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας