Διεξαγωγή ψυχοτεχνικής δοκιμασίας της προκήρυξης 6Κ/2018

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι  σε συνέχεια του από 13.03.2020 Δελτίου Τύπου του Α.Σ.Ε.Π  για την αναβολή διενέργειας της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για τη μείωση διασποράς του κορονοϊού- COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας και την προστασία των συμμετεχόντων σε αυτή έναντι του κορονοϊού- COVID-19, ορίζεται ως ημερομηνία επανέναρξης της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας η Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.

Επομένως, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της ως άνω προκήρυξης  και σε συνέχεια των από 13.11.2019 και επόμενων προσκλήσεων του Α.Σ.Ε.Π. για συμμετοχή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία των υποψηφίων που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες και περιλαμβάνονται στον «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ», σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες εξέτασης για τις επόμενες πέντε (5) καλούμενες ομάδες υποψηφίων είναι οι ακόλουθες:

  • 1η ομάδα, Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020,
  • 2η ομάδα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020,
  • 3η ομάδα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020,
  • 4η ομάδα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και
  • 5η ομάδα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020,

σύμφωνα με τον συνημμένο «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-06-2020 ΕΩΣ 11-06-2020».

Η ψυχοτεχνική δοκιμασία, η οποία συνίσταται στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων και στη διενέργεια ατομικής κλινικής αξιολόγησης, θα διεξαχθεί στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλοπούλου 3, 11525 Παπάγου (εντός 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας), πλησίον στάσης μετρό Κατεχάκη(βλ. συνημμένο χάρτη) στην αίθουσα Διαλέξεων και στην αίθουσα Ακτινολογικού στον 1ο και 2ο όροφο αντίστοιχα (βλ. συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο). Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

H ψυχοτεχνική δοκιμασία θα ξεκινήσει στις 07:15 και αναμένεται να ολοκληρωθεί, για το σύνολο των καλούμενων ανά ημέρα υποψηφίων, περίπου στις 17:00. Οι υποψήφιοι/-ες που συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω καλούμενες ομάδες υποχρεούνται να προσέλθουν στο Κ.Α.Ι. το αργότερο έως τις 06:45 το πρωί, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους τόσο στην κεντρική πύλη όσο και στον χώρο του Κ.Α.Ι.. Οι υποψήφιοι/-ες, προσερχόμενοι στην κεντρική πύλη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, πρέπει να αναζητήσουν τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Α.Σ.Ε.Π., που θα βρίσκεται εκεί από τις 06:30, προκειμένου να τους καθοδηγήσει.

Για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.), καθώς και φωτοτυπία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας που θα προσκομίσουν.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει, επίσης, να έχουν μαζί τους μάσκα, αντισηπτικό υγρό, δύο (2) στυλό διαρκείας μπλε χρώματος, δύο (2) μολύβια,  γομολάστιχα, ξύστρα και, αν επιθυμούν, νερό ή/και χυμό φρούτων ή/και κάτι φαγώσιμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.

Όποιος/-α υποψήφιος/α κριθεί αρνητικά κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Ενστάσεις κατά της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας δεν επιτρέπονται.

Οι λοιποί/-ές επιτυχόντες/-ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες υποψήφιοι/-ες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω πέντε (5) ομάδες, θα ενημερώνονται για την ημερομηνία υποβολής τους στην ψυχοτεχνική δοκιμασία με νεότερη κάθε φορά ανακοίνωση, η οποία, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας για την εκάστοτε ομάδα καλούμενων υποψηφίων.

Υποχρεώσεις των υποψηφίων  για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19 

Κατά την προσέλευση στην κεντρική πύλη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,   οι υποψήφιοι/-ες πρέπει απαραιτήτως να φέρουν μάσκα, ενώ επίσης θα υποβάλλονται και σε θερμομέτρηση. Σε περίπτωση μη χρήσης μάσκας εκ μέρους του/της υποψηφίου/-ας ή/και μέτρησης αυξημένης θερμοκρασίας (>37oC) σε κάποιον/-α υποψήφιο/-α, δεν θα επιτρέπεται σε αυτόν/-ήν η είσοδος στο χώρο του Κ.Α.Ι. και συνακόλουθα η συμμετοχή του/της στην ψυχοτεχνική δοκιμασία κατά την ημέρα εκείνη, ενώ θα ενημερώνεται για τη δυνατότητα εκ νέου κλήσης του/της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Επίσης, υποψήφιοι/-ες που συμπεριλαμβάνονται στον «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-06-2020 ΕΩΣ 11-06-2020» και κατά την τρέχουσα περίοδο φέρουν συμπτώματα συμβατά με COVID-19 ή έχουν έλθει σε στενή επαφή με άτομο θετικό στον ιό ή δεν είναι εφικτή η μετακίνησή τους προς την Αττική, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με το Α.Σ.Ε.Π. σε εργάσιμες ώρες και μέρες στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Επιτροπής: 213 13 19 437 και 213 13 19 614 ώστε να προγραμματιστεί η συμμετοχή τους στη ψυχοτεχνική δοκιμασία σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα τόσο κατά την είσοδό τους στην πύλη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και την αναμονή τους στους κοινόχρηστους χώρους του Κ.Α.Ι. όσο και κατά τη διενέργεια της ατομικής κλινικής αξιολόγησης, ενώ συνίσταται η χρήση μάσκας κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης συμπλήρωσης των ψυχομετρικών εργαλείων. Η μετακίνηση των υποψηφίων από και προς τους χώρους του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας απαγορεύεται.

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να κάθονται στις προκαθορισμένες, υποδεινυόμενες σε αυτούς/-ές θέσεις, οι οποίες θα απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα η μία από την άλλη. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των θέσεων αυτών, όπως επίσης δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή και κοινή χρήση αντικειμένων (π.χ. στυλό) εκ μέρους των υποψηφίων.

Τέλος, οι υποψήφιοι, κατά την είσοδο και έξοδό τους από κάθε αίθουσα που διενεργείται η ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν να φροντίζουν για την υγιεινή των χεριών τους, κάνοντας χρήση των απολυμαντικών αντισηπτικών υγρών που θα βρίσκονται τοποθετημένα έξω από κάθε αίθουσα, ενώ πρέπει να διασφαλίζουν καθόλη την παραμονή τους στους χώρους του Κ.Α.Ι. ότι τηρούν μεταξύ τους και με τυχόν λοιπούς παρευρισκομένους την αναγκαία απόσταση (τουλάχιστον 2 μέτρων).

Συνημμένα:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ