Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 89 τεύχος Β΄ 16/01/2021)
 2. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή των παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 23-01-2021.

2.Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.

 1. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/1/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 23/1/2021
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 23/1/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
8 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)  
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 23/1/2021
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 23/1/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 23/1/2021
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 23/1/2021
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 23/1/2021
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23/1/2021
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 23/1/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA  
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ 23/1/2021
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23/1/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ  
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 23/1/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ  
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 23/1/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)  
28 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)  
29 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) 23/1/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 23/1/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/1/2021
34 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23/1/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 23/1/2021
36 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
38 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 23/1/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ  
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 23/1/2021
42 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23/1/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
46 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23/1/2021
47 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 23/1/2021
48 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
50 (ΚΕΝΟ)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 23/1/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ