Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Φλώρινας τα Σάββατα 21 και 28 Νοεμβρίου

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Κ.Υ.Α. Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (ΦΕΚ 4889 τεύχος Β΄06.11.2020.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή των  παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για τις  21/11/2020 και 28-11-2020.

2.Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και  με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές.
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές  για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

 

O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/11/2020  
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 21/11/2020  
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   28/11/2020
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   28/11/2020
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21/11/2020  
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   28/11/2020
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   28/11/2020
8 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)   28/11/2020
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/11/2020  
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 21/11/2020  
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   28/11/2020
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 21/11/2020  
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 21/11/2020  
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 21/11/2020  
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/11/2020  
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 21/11/2020  
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   28/11/2020
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ 21/11/2020  
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   28/11/2020
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/11/2020  
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   28/11/2020
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21/11/2020  
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   28/11/2020
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 21/11/2020  
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   28/11/2020
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   28/11/2020
27 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)   28/11/2020
28 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)   28/11/2020
29 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) 21/11/2020  
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 21/11/2020  
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   28/11/2020
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   28/11/2020
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/11/2020  
34 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/11/2020  
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 21/11/2020  
36 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   28/11/2020
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   28/11/2020
38 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 21/11/2020  
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   28/11/2020
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   28/11/2020
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) 21/11/2020  
42 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 21/11/2020  
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   28/11/2020
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   28/11/2020
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   28/11/2020
46 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21/11/2020  
47 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21/11/2020  
48 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   28/11/2020
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   28/11/2020
50 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 21/11/2020