Δύο Θείες Λειτουργίες την ημέρα των Θεοφανίων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

φΛΩΡΙΝΗΣ

 

ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2021 

ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Ἀνακοινώνεται ὅτι τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανίων θὰ τελεστοῦν δύο (2) θεῖες Λειτουργίες.

Ἡ πρώτη θὰ ἀρχίσει στὶς 05.00 π.μ. καὶ θὰ τελειώσει γύρω στὶς 8.00 π.μ..

Μετὰ τὴν πρώτη Λειτουργία θὰ τελεστεῖ ὁ Μέγας Ἁγιασμός.

Ἡ δεύτερη θὰ ἀρχίσει στὶς 09.00 π.μ. καὶ θὰ τελειώσει γύρω στὶς 10.30 π.μ..

Στὸ τέλος κάθε Λειτουργίας θὰ μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ λαμβάνουν τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ σὲ φιαλίδια (ἕνα γιὰ κάθε οἰκογένεια).

Σὲ κάθε θεία Λειτουργία μποροῦν νὰ παρευρίσκονται μέχρι 50 πιστοί

Τὴν παραμονὴ τῶν Θεοφανίων θὰ τελεστοῦν (ἀπὸ τὶς 06.00 ἕως τὶς 10.30 π.μ.) οἱ ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμός, χωρὶς τὴν παρουσία πιστῶν. Οἱ ἀκολουθίες θὰ μεταδοθοῦν ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Μητροπόλεώς μας στὴ συχνότητα 98,3 ΜΗΖ.

Στὶς 7 Ἰανουαρίου, Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, θὰ τελεστεῖ τὸ πρωὶ (07.30 – 10.00 π.μ.) Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία, χωρὶς τὴν παρουσία πιστῶν.

Οἱ Ἀρτοκλασίες τῶν ἡμερῶν αὐτῶν θὰ γίνονται στὶς 5.30 μ.μ., μετὰ τὸν Ἑσπερινό.

Ὁ Ναὸς θὰ παραμένει ἀνοικτὸς γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὶς 7.30 π.μ. μέχρι τὴ 1.30 μ.μ.. Ὁ Πρόναος θὰ συνεχίσει νὰ εἶναι ἀνοικτὸς μέχρι τὶς 8.30 μ.μ..

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ