Εγγραφές στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας για το σχολικό έτος 2019-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Καλούνται οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου της Φλώρινας, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/pps/  στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται το χρονικό διάστημα από τις 27 Μαΐου 2019 έως και τις 4 Ιουνίου 2019             (Φ.Ε.Κ.1638/τ.B’/13.5.2019)

Εάν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων (είκοσι δύο 22), επιλέγονται με κλήρωση όσοι μαθητές απαιτούνται, σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, για την πλήρωση όλων των θέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 μέσα στο οικείο διδακτήριο, ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τέρμα Σαλαμίνος, τηλ. 2385022992).

 

Φλώρινα   20/05/2019

 

Η Πρόεδρος

του Επιστημονικού  Εποπτικού Συμβουλίου

 

Σπύρτου Άννα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια  Π.Τ.Δ.Ε.

Φλώρινας