Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου σχολικού έτους 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που θα  φοιτήσουν για
πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025:

 • Θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 .
 • Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως
  τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα
  δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου
  είναι τα εξής:
 • Αίτηση (δίνεται από το σχολείο).
 • Βιβλιάριο Εμβολίων μαθητή/τριας.
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας.
 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται ότι η διεύθυνση κατοικίας του
  μαθητή/τριας ανήκει στα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).
 • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
 • Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει
  «Βεβαίωση Φοίτησης», η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο
  νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής.
 • Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα(λήξη στις 17:30 μ.μ.) του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου  κατόπιν
  σχετικής  αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό
  έντυπο.  Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 14:55  με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να καλείτε  τη Διεύθυνση του σχολείου στο τηλέφωνο 2386022353.

Η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Μαρία Θεοχάρη