Εγκατάσταση δυο επιπλέον μετεωρολογικών σταθμών από την Π.Ε. Φλώρινας

Ολοκληρώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας η εγκατάσταση δύο ακόμη αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών για την πύκνωση του δικτύου των αγρομετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί στην Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι δύο νέοι σταθμοί τοποθετήθηκαν σε περιοχές αγροτικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στους οπωρώνες της Βεγορίτιδας και στην πεδιάδα της Φλώρινας. Οι σταθμοί παρέχουν σε πραγματικό χρόνο στοιχεία Θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου, βροχόπτωση, και τη διύγρανση φύλλων.

Οι μετρήσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων γίνονται κάθε δευτερόλεπτο, τηρώντας τις προδιαγραφές του World Meteorological Organization (WMO), ενώ η καταγραφές των δεδομένων γίνεται κάθε δεκάλεπτο, ταυτόχρονα διατηρούνται και ιστορικά δεδομένα. Οι νέοι σταθμοί, χρησιμοποιώντας τεχνολογία LORA, δεν έχουν τηλεπικοινωνιακά κόστη, για τη μεταφορά των δεδομένων και την παροχή στοιχείων.

Η ΠΕ Φλώρινας πλέον έχει ένα δίκτυο που αποτελείται :

  • στο Δήμο Αμυνταίου από πέντε (5) αγρομετεωρολογικούς σταθμούς (Αμύνταιο, Λιμνοχώρι, Νυμφαίο, Αντίγονο, Βεγορίτιδα) και επτά (7) Υδρολογικούς (Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Αμύνταιο, Πέτρες (2), Σολού, Βεγορίτιδα)
  • στο Δήμο Φλώρινας από έξι (5) αγρομετεωρολογικούς σταθμούς (Φλώρινα, Τροπαιούχος, Πολυπόταμος, Σκοπός, Βεύη, Καλλινίκη) και δύο (2) Υδρολογικούς (Μαρίνα, Κ. Καλλινίκη)
  • στο Δήμο Πρεσπών από 7 αγρομετεωρολογικούς σταθμούς
  • Δέκα (10) σταθμοί εδαφικής υγρασίας

Η λειτουργία του βραβευμένου συστήματος δίνει τα στοιχεία σε όλους τους φορείς (π.χ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Φλώρινας, Εταιρείες με προγνωστικά μοντέλα, κλπ.) για τον καιρό και το κλίμα της περιοχής και παραμένει στη διάθεση του αγροτικού κόσμου.

Η ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να συμβάλλει στον προγραμματισμό των εργασιών από πλευράς των αγροτών, ώστε να μειωθεί το κόστος της παραγωγής και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη.