Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 26       Αυγούστου ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:30 σε Ειδική συνεδρίαση (σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 του Ν. 3463/2006)  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με  μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2018 Δήμου Αμυνταίου.

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ