Εισαγωγή μαθητών/τριών Α΄ τάξης Δημοτικού σε Πειραματικά Σχολεία Σχ. Έτους 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.2.2023 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β΄1062) με βάση την οποία:

Α) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής για την Α΄ τάξη Δημοτικού στα Πειραματικά Σχολεία ορίζεται από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Β) Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στην Α΄ τάξη Δημοτικού στα Πειραματικά Σχολεία ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.

Οι γονείς/κηδεμόνες, που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση εισαγωγής στην Α΄ τάξη Δημοτικού στα Πειραματικά Σχολεία, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τον αριθμό εισακτέων μαθητών/τριών ανά σχολείο και τη διαδικασία εισαγωγής υπάρχουν στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr