Εκδήλωση διαβούλευσης για την Πολιτιστική Ταυτότητα Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας σας προσκαλεί σε εκδήλωση διαβούλευσης για την Πράξη “Πολιτιστική Ταυτότητα Δήμου Φλώρινας” η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας (Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 201Α-2020).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουάριου στις 18.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Προσέλευση, εγγραφές, καφές υποδοχής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

  • Δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης
  • Αντιδήμαρχος Πολιτισμού -Τουρισμού, Σοφία Φουδούλη – Τζώτζη
  • Εισαγωγική παρουσίαση μελετών, Αναστασιάδης Γιάννης, Περιφερειολόγος, Εκπρόσωπος της Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης
  • Καταϊφτσή Κατερίνα, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΟ – Tourism & Cultural Planner MSc, Εκπρόσωπος της Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης

«Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας για την Ταυτότητα της Φλώρινας»

  • Ψαθά Εύα, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ-Δρ. Αστικής Ανάπτυξης, Μέλος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της Ταυτότητας της Φλώρινας»

Παρεμβάσεις φορέων – Συζήτηση

Συνόψιση αποτελεσμάτων