Εκλογές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φλώρινας

Εκλογές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φλώρινας

Ψήφισαν 353

Άκυρα λευκά 13

Για  Διοικητικό Συμβουλίο, ελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπους έλαβαν:

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

177 Ψήφοι

 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο

 2 έδρες στην ελεγκτική επιτροπή

 2 έδρες στους αντιπροσώπους

 

Δ.Α.Κ.Ε.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

141 Ψήφοι

3 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο

1 έδρα στην ελεγκτική επιτροπή

2 έδρες στους αντιπροσώπους

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ

 

22 Ψήφοι

 

 

ΑΔΕΔΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Ψήφοι 167

9 αντιπρόσωποι

 

Δ.Α.Κ.Ε.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Ψήφοι 137

7 αντιπρόσωποι

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ

 

Ψήφοι 37

2 αντιπρόσωποι