Εκταφές στο κοιμητήριο “Αναστάσεως του Κυρίου” της Φλώρινας (5η ανακοίνωση)

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας καλεί τους συγγενείς των θανόντων – που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα – οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως Του Κυρίου» της Φλώρινας – και των οποίων δεν έχει κινηθεί διαδικασία ανακομιδής οστών, όπως προσέλθουν στο χώρο που στεγάζεται (5o χλμ. Επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης, κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου”) ή να επικοινωνήσουν (τηλ.:2385025790, 2385022681) μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τον προγραμματισμό εκταφής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ/ΣΥΖ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΦΗΣ
Χριστίνα Αλεξίου Σπυρίδων 21-05-1994
Ειρήνη Βασιλειάδου Δαμιανός 14-02-1992
Παρασκευή Βελλιάνη Κοσμάς 27-03-1994
Θρασύβουλος Ευγενίδης Κωνσταντίνος 16-03-1994
Αναστασία Ιωσηφίδου Παναγιώτης 14-10-1994
Καρκαρέτσου Μαρία   13-07-1994
Σταύρος Παπαδόπουλος Πέτρος 25-06-1994
Μιλτιάδης Στεφάνου Δαμιάνος 11-10-1994
Μηνάς Χατζηεφρεμίδης Αντώνιος 23-06-1994

 

Παρακαλούνται όσοι είναι υπόχρεοι συγγενείς και δεν έχουν προσέλθει στο Γραφείο Κοιμητηρίων, να προσέλθουν άμεσα αφού πρώτα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να ενεργήσουν για την ανακομιδή (εκταφή).

Η υπηρεσία έχει εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών (αποστολή επιστολών, γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του δημοτικού κοιμητηρίου, τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου).

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των συγγενών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή του Άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ΑΔΑ:ΨΘ5ΤΩΗΙ-ΘΡ8).

 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ