Ενδεκαετές μνημόσυνο π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀνακοινώνεται ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης ὅτι τὴν Παρασκευὴ 27 Αὐγούστου 2021 καὶ ὥρα 8 μ.μ. θὰ γίνῃ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καὶ θὰ τελεσθῇ Τρισάγιο στὸ μνῆμα τοῦ π. Αὐγουστίνου ποὺ βρίσκεται στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς.
Στὴν συνέχεια θὰ ἀκολουθήσῃ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως τοῦ π. Αὐγουστίνου.
Τὴν Παρασκευή, 28 Αὐγούστου, τὸ ἀπόγευμα (6:30-9μ.μ.), θὰ τελεσθῇ ἡ ΠΑΝΝΥΧΙΔΑ
τοῦ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ μετὰ τὸν ἑσπερινό, καὶ τρισάγιο στὸ μνῆμα του.