Ενημέρωση από τον Δήμο Φλώρινας σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τροφίμων και παροχής υπηρεσιών, υπαίθριες αγορές και υπεραγορές

Από τον Δήμο Φλώρινας γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988 τεύχος Β’/23-05-2020) με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις υπαίθριες αγορές, τα καταστήματα  παροχής υπηρεσιών, τις υπεραγορές και γενικά τα καταστήματα τροφίμων στα όρια του Δήμου Φλώρινας, το τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385029646 (κ. Νεοκαζιώτη Μαρία και κ. Γώγου Σοφία).

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Φλώρινας

Ακολουθεί το σχετικό ΦΕΚ με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19:

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις